Poniżej znajdą Państwo komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Edukacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania Egzaminu Ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020.

 

 

 

Komunikat Dyrektora CKE