Do przedszkola po raz kolejny przyjechał teatr Duet z przedstawieniem „Dino nowy przyjaciel”.