Szkoła Podstawowa w Sadkowie bierze udział w projekcie pod nazwą:
„Nowa szkoła - nowe możliwości”,
który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, którego liderem jest Fundacja Fabryka Marzeń z siedzibą w Wysokiej.

W ramach projektu uczniowie biorą udział w następujących zajęciach pozalekcyjnych:
1. Zajęcia z budowy i programowania robotów;
2. Zajęcia z grafiki komputerowej i bezpieczeństwa w sieci;
3. Język angielski i niemiecki;
4. Gry matematyczne i logiczne;
5. Terapia poprzez ruch dla dzieci nieśmiałych i wycofanych;
6. Pokazy fizyczno-chemiczne
7. Prowadzenie diagnoz i sesji EEG Biofeedback

Regulamin projektu


Zobacz harmonogram projektu

 

WYCIECZKI realizowane z funduszy unijnych- Fotorelacja

 

 Przedstawiamy Państwu fotorelację z zajęć przeprowadzanych w ramach projektu:

Terapia przez ruch:

 

Pokaz taneczny pt. "Budzenie ogrodu"- FILMIK

Gry matematyczne i logiczne:

Budowa i programowanie robotów:

Grafika komputerowa

Bio Feedback

Język angielski

Język niemiecki