8 czerwca, w naszej szkole, odbył się Przegląd Młodych Talentów Muzycznych, który zorganizował Samorząd Uczniowski.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu na najładniejszą salę, który odbywał się przez cały rok, zwycięzcom gratulujemy!

 

 

14 maja uczniowie klas IV - VII przystąpili do Ogólnopolskiego Dyktanda Szkolnego  zorganizowanego przez Centrum Edukacji Szkolnej. W tym konkursie uczennica klasy siódmej zajęła ósme miejsce w Polsce i otrzymała dyplom laureata. Pozostałym uczestnikom wręczono  dyplomy uznania.

 

9 maja  w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny, którego organizatorką była Pani Urszula Gaber.  Celem konkursu było doskonalenie i sprawdzenie umiejętności zastosowania najważniejszych zasad poprawnej pisowni w praktyce. Konkurs przebiegał  dwóch kategoriach: klasy IV - V oraz VI – VII.  Udział wzięło 14 uczniów.

 

W tej edycji konkursu wzięło udział 34 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z naszej gminy, co potwierdza niezmienną popularność tego konkursu oraz kreatywność młodych pisarzy, poetów. Tematyka prac była różnorodna. Młodsi pisali o życiu szkolnym, rodzinnym, przyjaźni, natomiast starsi uczniowie wybierali tematy związane ze sferą emocjonalną, ale też inspirowali się współczesną popkulturą.