Godziny pracy biblioteki

Poniedziałek 7 : 30 - 9 : 30
Środa 7 : 30 - 12 : 30
Piątek 13 : 30 - 15 : 30Biblioteka Publiczna w Kątach Wrocławskich
jest czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 do 20:00.

 

Regulamin biblioteki szkolnej

 1. Biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku;
 2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły;
 3. Wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość
  o wypożyczone książki i materiały;
 4. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko i wyłącznie w bibliotece;
 5. Czytelnik zobowiązany jest uzyskać zgodę bibliotekarza na sporządzenie kserokopii z materiałów bibliotecznych;
 6. Jednocześnie można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni, ale
  w szczególnie uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek (np. uczniom biorącym udział w konkursach itp.),
  a także przedłużyć termin ich zwrotu;
 7. Czytelnik może zwrócić się do bibliotekarza o rezerwację potrzebnej mu pozycji;
 8. Czytelnik może, pod nadzorem bibliotekarza, korzystać z komputerowego wyszukiwania informacji bibliograficznych;
 9. Czytelnik, w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki oraz innych materiałów, zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza;
 10. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały przed końcem roku szkolnego;
 11. Czytelnik opuszczający szkołę zobowiązany jest do przedstawienia bibliotekarzowi karty obiegowej potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki;
 12. Czytelnik korzystający z biblioteki i czytelni szkolnej zobowiązany jest do dbałości o mienie szkolne, a także ład i porządek na swoim stanowisku pracy.

PEDAGOG SZKOLNY: Monika Wieczorek

 

"Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka." (Jan Paweł II)

 

Godziny pracy pedagoga w roku szkolnym 2018/2019
 

      Poniedziałek: 8.45 - 15.00

 Wtorek: 8.30 - 15.00

Środa: 8.30 - 15.00

Czwartek: 9.00- 13.00

Piątek: 8.30 - 11.30

 

Informacja dla rodziców:

 

Rejestracja uczniów na badania psychologiczno-pedagogiczne odbywa się telefonicznie w kancelarii Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pegagogicznych we Wrocławiu na ul. Kościuszki 131, pod numerem telefonu 71-722 20 02, w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek godz. 8 - 14, środa godz. 12 - 18.

 

Telefony zaufania

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 111 (bezpłatny)

czynny pon.-pt. w godz. 12.00- 20.00

 

Ogólnopolski Telefon Zaufania Komendy Głównej Policji

0 800 120 226 (bezpłatna linia)

czynny codziennie w godz. 13.00 - 21.00

 

Pomarańczowa Linia dla rodziców pijących nastolatków

0801 140 068

czynna pon. – pt. w godz. 14.00 – 20.00

Niebieska Linia – dla ofiar przemocy w rodzinie

0 801 120 002 (bezpłatna linia)

czynna pon. – sob. w godz. 10.00 – 22.00,

w niedz. i święta w godz. 8.00 – 16.00

 

 

 

LOGOPEDA

PANI EWA MAJEWSKA

  

"Nie można się nie komunikować. Wszystko, co robimy - sposób siadania, zakładanie rąk, zmiana tonu głosu - jest formą komunikacji i podlega jej regułom." (James Eicher "Sztuka komunikowania się")

 Godziny pracy logopedy w roku szkolnym 2018/2019

Poniedziałek 9:30 - 15:00
Środa 9:30 - 15:00
Piątek 9:10 - 14:40

 

Wszyscy uczniowie potrzebujący wsparcia logopedycznego są objęci pomocą terapeutyczną. Każde z zakwalifikowanych dzieci ma wyznaczony dzień i godzinę ćwiczeń wpisaną do zeszytu kontaktowego. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu, są prowadzone indywidualnie lub w grupie dwuosobowej. Częstotliwość i czas trwania terapii zależy od rodzaju wady mowy i stopnia jej nasilenia.

 

Godziny pracy szkoły w roku szkolnym 2015/2016

 

1.

7:45

-

8:30

2.

8:35

-

9:20

3.

9:30

-

10:15

4.

10:30

-

11:15

5.

11:25

-

12:10

6.

12:20

-

13:05

7.

13:15

-

14:00

8.

14:15

-

15:00

9.

15:10

-

15:55