Interpretacje muzyczne Pieśni IX Jana  Kochanowskiego w wykonaniu uczennic  klasy VIII  "a".