Nasi uczniowie z klas II a, II b i III stali się studentami i uczestniczyli w wykładzie Polskiej Akademii Dzieci. Z rąk samego rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej odebrali swoje indeksy i  wzięli udział w pierwszym wykładzie pt. "Różnorodność kulturowa". Przed młodymi studentami jeszcze trzy spotkania.