Mit o Demeter i Korze w wykonaniu uczniów klasy V a.