Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Przeprowadzony zostanie w kwietniu 2019 roku przez trzy kolejne dni.

Terminy główne:

język polski - 15 kwietnia 2019 (poniedziałek) - godz. 9:00
matematyka - 16 kwietnia 2019 (wtorek) - godz. 9:00
język obcy nowożytny - 17 kwietnia 2019 (środa) - godz. 9:00

Więcej informacji dotyczących przebiegu egzaminu znajdują się w Informatorze o Egzaminie Ósmoklasisty.