LOGOPEDA

PANI EWA MAJEWSKA

  

"Nie można się nie komunikować. Wszystko, co robimy - sposób siadania, zakładanie rąk, zmiana tonu głosu - jest formą komunikacji i podlega jej regułom." (James Eicher "Sztuka komunikowania się")

 Godziny pracy logopedy w roku szkolnym 2017/2018

Poniedziałek 9:30 - 14:30
Środa 9:45 - 14:45
Piątek 9:45 - 14:45

 

Wszyscy uczniowie potrzebujący wsparcia logopedycznego są objęci pomocą terapeutyczną. Każde z zakwalifikowanych dzieci ma wyznaczony dzień i godzinę ćwiczeń wpisaną do zeszytu kontaktowego. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu, są prowadzone indywidualnie lub w grupie dwuosobowej. Częstotliwość i czas trwania terapii zależy od rodzaju wady mowy i stopnia jej nasilenia.