Informuję, że w dniach od 15 kwietnia planowana jest dalsza akcja strajkowa. Wszystkich Państwa, którzy potrzebują opieki dla dzieci przedszkolnych, prosimy kontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich, tel. 71 3166141. Decyzja została podjęta w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Informuję również, że w dniu 18.04.2019 r. odbędzie się lakierowanie sali gimnastycznej. W przypadku zakończenia strajku, dzieci z grupy I „Jabłuszek” oraz grupy II „Wisienek”, na czas lakierowania sali gimnastycznej do 23.04.2019 r., zostaną przeniesione do szkolnych sal dzieci sześcioletnich - zerówek szkolnych lub będą przebywać w grupach łączonych, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu.
Z pozdrowieniami
Iwona Iwanków
wicedyrektor szkoły